krzyk szarego człowieka

 

linki

Serwis internetowy związany z postacią Jana Palacha:
www.janpalach.cz

Portal Instytutu Pamięci Narodowej dotyczący Marca '68:
www.marzec1968.pl

Instytut Polski w Pradze
www.polskyinstitut.cz

Materiały edukacyjne Filmoteki Szkolnej, w których wykorzystano film Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”:
www.filmotekaszkolna.pl

Wirtualny spacer po ulicy Siviecovej w Pradze: