křik obyčejného člověka

06

paměť

V Polsku první pokus o připomenutí veřejnosti Ryszarda Siwiece uskutečnila jeho rodina. V roce 1981 opublikovali ilegální brožuru věnovanou Siwiecovi. Ale teprve změny v roce 1989 umožnily vrátit kolektivní paměť jeho dramatické akci.

V září 1990 roku na Stadionu desetiletí byla ve Varšavě zazděná pamětní plaketa. Po likvidaci stadionu a výstavbě Národního stadionu se o hrdinovi nezapomnělo. V bezprostřední blízkosti stadionu je památník věnovaný Siwiecovi a ulice nazvaná jeho jménem.Obálka brožury publikované v roce 1981
(klepnutím na tlačítko se začne stahovat soubor PDF)

Sbírka rodiny Siwiecovi

Bývalá deska na Stadionu desetiletí a moderní obelisk na ulici Ryszarda Siwiece v blízkosti Národního stadionu

Fot. Autoři / Jacek Adamiak
Bývalá deska na Stadionu desetiletí moderní obelisk na ulici Ryszarda Siwiece v blízkosti Národního stadionu

V roce 1991 vznikl film " Uslyšíte můj křik " a rozhlasová hra " Testament " v režii Macieje Drygase. Drygas ze snažil odpovědět na otázku, jak se stalo, že se o takové tragédii nemluvilo. Proč se tak dramatický, radikální protest, který se uskutečnil v přítomnosti davů, stal marným?

I
A pak, když přenos skončil, jsme se začali divit. Proč se ten člověk upálil právě na představení tance, a ne v době, kdy měl projev Gomułka. Protože když Gomułka měl projev, jsem přesvědčen, že hluk na stadionu, to co by se stalo, muselo by ho také, stejně jako nás, vyvést z rovnováhy.

Byla by to normální lidská reakce. Řeč by byla přerušená, celý svět by o tom věděl.

II
Událost Siwiece měla takový význam jako vlaková nehoda. Nikdy jsem... To nebylo namontované na mé samostatné myšlení. Nemělo pro mě... Prostě neumím to vysvětlit... Možná je to proto, že sebevražda pro Poláka je cizí v naší kultuře. Nevím.

I
Protest, který se skončil tak tragicky, pro mě to byl neefektivní protest. Zmizel v polských lidových tancích. V těch barevných stužkách, o kterých jsme spolu mluvili.

II
Napadlo mě, že asi bude lepší pro něj zemřít. Že ze všechno, co ho může v životě potkat, že je asi lepší smrt.

Nyní po letech přemýšlím, jak jsem to věděla? Přece jsem vůbec nevěděla o vyhlazování, o Katyni, o tom co systém dělal s lidmi. Vše jsem zjistila později, ale přesto v podvědomí, přesto, že nikdy jsem o tom neslyšela, jsem věděla, že něco takového musí být potrestáno.

A asi myslím, že je to taky jeden z důvodů, proč byla tato smrt a snaha marná. To, že jsme smíření s tou hroznou stranou toho systému, podvědomě smíření.

... Zmizel v polských lidových tancích ...
Ukázka z dokumentárního filmu Macieje Drygase "Uslyšíte můj křik"

Ryszard Siwiec se dočkal náležitého uznání ze strany státních orgánů. V roce 2001mu český prezident Václav Havel udělil posmrtně Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Za zmínku stojí skutečnost, že v České republice je paměť o Siwiecovi neustále živá. Je to velkou zásluhou Polského institutu v Praze. Z jeho iniciativy a z iniciativy České filharmonie se v roce 2008 konal koncert na památku Ryszarda Siwiece. Ve stejném roce se objevila v České republice Siwiecovi první věnovaná monografie, kterou napsal Petr Blažek. V roce 2009, s podporou tehdejšího pražského primátora Pavla Béma a Ústavu pro studium totalitních režimů, byla ulice Havelková na pražském Žižkově, kde se nachází Polský institut, přejmenovaná na Siwiecovu. O rok později byl před sídlem Institutu odhalen památník připomínající čin Ryszarda Siwiece (jeho kopií je památník ve Varšavě). Památník byl financován Radou paměti odboje a mučednictví.


Pojmenování ulice Ryszarda Siwiece v pražské čtvrti Žižkov, 13. února 2009 r.

Sbírky Polského institutu v Praze
Pojmenování ulice Ryszarda Siwiece v pražské čtvrti Žižkov, 13. února 2009 r.

Odhalení pomníku Ryszarda Siwiece, 20. června 2010

Sbírky Polského institutu v Praze
Odhalení pomníku Ryszarda Siwiece, 20. června 2010 Odhalení pomníku Ryszarda Siwiece, 20. června 2010

Koncert České filharmonie, "Hudba pro Prahu. In memoriam Ryszard Siwiec", 8. září 2008.

Sbírky Polského institutu v Praze
Koncert České filharmonie, Koncert České filharmonie,

V roce 2003 polský prezident Aleksander Kwasniewski na žádost Ústavu národní paměti posmrtně udělil Ryszardovi Siwiecovi Velitelský kříž řádu polského obrození (Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski). Rodina se rozhodla převzít si oceněnění až v roce 2007, z rukou prezidenta Lecha Kaczyńského. V roce 2006 prezident Slovenska Ivan Gašparovič udělil Siwiecovi Řád bílého dvojkříže.

O Ryszardovi Siwiecovi také pamatovali lidé v Přemyšli. Jeho jménem je pojmenovaný jeden z mostů a v roce 2008 byla na stěně budov, kde Siwiec bydlel, umístěna pamětní deska. O rok později, u příležitostí stého výročí Siwiecova narození ,byla pamětní deska umístěna také v Dębicy na zdi základní školy, kterou navštěvoval.


Český prezident Václav Havel předává Elżbiecie Siwiec-Szabadze Řád Tomáše Garrigue Masaryka, kterým byl posmrtně vyznamenán její otec, 28. září 2001
Řády a vyznamenání, které byly uděleny Ryszardovi Siwiecovi:
– Řád Tomáše Garrigue Masaryka (ČR, 2001)
– Velitelský kříž řádu obrození Polska (2003, vyzvednutý rodinou v 2007)
– Medaile svatého Václava (2004)
– Řád bílého dvojkříže (Slovensko, 2006)

Sbírka rodiny Siwiecovi
Český prezident Václav Havel předává Elżbiecie Siwiec-Szabadze Řád Tomáše Garrigue Masaryka, kterým byl posmrtně vyznamenán její otec, 28. září 2001 Řád Tomáše Garrigue Masaryka (ČR, 2001) Řád Tomáše Garrigue Masaryka (ČR, 2001) Velitelský kříž řádu obrození Polska (2003, vyzvednutý rodinou v 2007) Medaile svatého Václava (2004) Medaile svatého Václava (2004) Řád bílého dvojkříže (Slovensko, 2006)

Hrob Ryszarda Siwiece v Přemyšli a deska odhalená 7. března 2009 v Dębicy

Fot. Petr Blažek
Hrob Ryszarda Siwiece v Přemyšli deska odhalená 7. března 2009 v Dębicy
Bývalá deska na Stadionu desetiletí
moderní obelisk na ulici Ryszarda Siwiece v blízkosti Národního stadionu
Pojmenování ulice Ryszarda Siwiece v pražské čtvrti Žižkov, 13. února 2009 r.
Odhalení pomníku Ryszarda Siwiece, 20. června 2010
Odhalení pomníku Ryszarda Siwiece, 20. června 2010
Koncert České filharmonie,
Koncert České filharmonie,
Český prezident Václav Havel předává Elżbiecie Siwiec-Szabadze Řád Tomáše Garrigue Masaryka, kterým byl posmrtně vyznamenán její otec, 28. září 2001
Řád Tomáše Garrigue Masaryka (ČR, 2001)
Řád Tomáše Garrigue Masaryka (ČR, 2001)
Velitelský kříž řádu obrození Polska (2003, vyzvednutý rodinou v 2007)
Medaile svatého Václava (2004)
Medaile svatého Václava (2004)
Řád bílého dvojkříže (Slovensko, 2006)
Hrob Ryszarda Siwiece v Přemyšli
deska odhalená 7. března 2009 v Dębicy