křik obyčejného člověka

 

o projektu

Projekt "Křik obyčejného člověka. Ryszard Siwiec, 1909-1968" vznikl jako vývoj tradiční výstavy se stejným názvem. Projekt zahrnuje: webovou stránku, kterou si prohlížíte, e-knihy

a také disk z obsahem polského vydání webových stránek, který je určen pro vzdělávací instituce.


Doufáme, že díky elektronické podobě příběh Ryszarda Siwiece osloví širší publikum, a o jeho hrdinství budou vzpomínat nejen v Poláci, ale také Češi a lidé jiných národů.


Děkujeme Vám za zájem o tento projekt. Rádi bychom také poděkovali všem jednotlivcům a institucím, bez nichž by tento projekt byl odsouzen k neúspěchu:

Rodině Siwiecových
Maciejowi Drygasowi
Petrovi Blažkovi
Agnieszce Andrzejewskie
Instytutowi Polskiemu w Pradze (Polskému institutu v Praze)
Bibliotece Sejmowej (Parlamentní knihovně)
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Památníku národního písemnictví Adama Mickiewicza)
Wytwórni Filmów Oświatowych (Studio vzdělávací filmů)
Centrum Edukacji Obywatelskiej (Centrum občanského vzdělávání)
Radio Free Europe/Radio Liberty
Serwisowi kronikarp.pl
Agence EastNews
a všem těm, kteří nám sloužili radou, pomocí a cennými úvahami.Text: Jakub Izdebski, dr Marcin Krzanicki

Grafický návrh a složení: dr Marcin Krzanicki

Recenzenti projektu: PhDr. Petr Blažek, dr Łukasz Kamiński

Redakce: Małgorzata Strasz

Překlad: TurboTlumaczenia.pl

Kontakt: Jakub Izdebski, IPN Oddział w Rzeszowie